Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

5 smarta funktioner för er tidrapporteringsapplikation

5 smarta funktioner för er tidrapporteringsapplikation

Tidrapportering är en viktig funktion för många företag, där man gärna vill att allt ska flyta på så enkelt som möjligt. Enkelheten i att bygga en egen applikation för just tidrapportering är också en av anledningarna till att företag väljer att göra det. Här hittar du smarta funktioner som är återkommande i de projekt vi gör med våra kunder. 

1. Spara information från veckan innan

Som användare av en tidrapporteringsapplikation vill du kunna rapportera din tid så snabbt och enkelt som möjligt. Få personer tycker att det är roligt att rapportera sin tid. Krånglig tidrapportering ökar risken för att tidrapporten görs med längre tidsintervall och därför blir mindre korrekt.

Ett sätt att underlätta är att hjälpa användaren med vilken order (eller uppdrag, eller ärende) som tiden ska rapporteras mot. Om det finns en koppling mellan order och användare - visa endast relevanta order. Rapporterar användarna ofta på samma order flera veckor i rad - visa samma order som föregående vecka som standard. Eller är den bästa lösningen att låta användarna själva favoritmarkera de order som de vet att de kommer att arbeta mot?

2. Påminn automatiskt om tidrapporter saknas

Att behöva tjata och påminna om tidrapportering är varken särskilt roligt eller värdeskapande. Spara in den tiden genom en enkel påminnelsefunktion som vänligt berättar för medarbetare att de missat att rapportera in sin tid.

3. Generera komptid, flextid eller övertid automatiskt

Det är fortfarande vanligt att exempelvis komptid hanteras manuellt och att användaren får ansvara för att det fylls i korrekt. Detta ökar inte bara risken för fel, utan blir också ett extra moment i rapporteringen. Att se till att komptid, flextid, övertid, eller annan tid som kan beräknas genereras automatiskt är ett enkelt sätt att underlätta.

4. Ta bort spara-knappen

Det finns många sätt att minimera antalet knapptryckningar i en applikation. Att låta information sparas automatiskt i takt med att den registreras in gör att användaren slipper klicka “Spara” vid upprepade tillfällen. Att tänka på är att en sådan funktion bör implementeras på ett sätt som gör att användaren förstår när informationen sparas.

5. Responsivt gränssnitt

Vart personer rapporterar sin tid varierar. Vissa föredrar att sitta vid datorn för att det ska gå så snabbt som möjligt samtidigt som man får en bra överblick. Andra rapporterar i bilen mellan uppdrag eller i sängen på kvällen. Det kan tyckas vara en självklarhet att en applikation idag ska ha ett responsivt gränssnitt som ser till att det går bra att använda den på en telefon så väl som vid en dator, men för affärsapplikationer är det inte alltid det. Inte än.

Läs även: 3 anledningar till att bygga en egen tidrapporteringsapplikation.

Läs mer om tidrapportering

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257