Digitalsmart Ekonom

CSRD - nya lagkrav kring hållbarhetsredovisning

Slutet gott, allting gott, brukar man ju säga så här års. År 2024 innebär också starten för något nytt kopplat till årsredovisningen i hela EU. Det är nämligen första räkenskapsåret som företag omfattas av det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hållbarhetsregelverket kommer att påverka rapporteringsarbetet för de flesta företag. I och med det nya regelverket så behöver inte bara fler företag sammanställa en hållbarhetsredovisning, nu höjs även kraven på vad rapporten ska innehålla. I den här artikeln berättar vi vilka företag som berörs och ger våra tankar om CSRD. 

 

 

 

 

1

CSRD - mer än bara hållbarhetsredovisning 

CSRD ersätter det nuvarande EU-direktivet om hållbarhetsrapportering NFRD (Non Financial Reporting Directive) och träder i kraft från och med räkenskapsår 2024. CSRD är en del av den europeiska gröna given, EU-kommissionens initiativ för att bli klimatneutralt till år 2050.

I praktiken innebär CSRD att hållbarhetsrapportering kommer att lyftas upp till samma nivå som den finansiella rapporteringen. För att nå dit sätter CSRD krav på att öka transparensen och att tillgängliggöra ESG-information (miljömässig, social och styrningsmässig information) för investerare och andra intressenter. Som konsekvens av detta så kommer företags affärsmodeller och strategier få en tydligare anknytning till ESG.

ESRS och nya rapporteringsstandarder 

CSRD introducerar även en rad nya rapporteringsstandarder som tillsammans samlas under ESRS (European Sustainability Reporting Directive). ESRS presenterar 12 sektoragnostiska standarder där en väsentlighetsanalys av dubbel materialitet är det som avgör vad varje företag behöver rapportera på. CSRD är alltså mer än bara ett nytt direktiv för hållbarhetsredovisning. Det ritar om spelplanen och kräver förändring av flera bolags affärsmodeller och strategier. Trots detta så är hållbarhetsrapporteringen en central del, och det är den delen som granskas. Att nå “compliance” av sin hållbarhetsredovisning kräver granskning av en oberoende revisor, precis som med den finansiella rapporteringen. De revisorer som granskar rapporterna behöver dock inte vara samma person. 

Dessa företag berörs:

Implementeringen av CSRD sker gradvis med start år 2024. Som konsekvens av detta så omfattas företag vid olika tidpunkter och här har vi listat vilka som berörs när:

Det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024 (rapportering 2025) - Stora bolag av allmänt intresse med fler än 500 anställda.

1 januari 2025 (rapportering 2026) - Stora företag och koncerner som uppfyller minst två av tre kriterier: 

-250 anställda 
-550 miljoner kronor i nettoomsättning 
-280 miljoner kronor i balansomslutning. 

1 januari 2026 (rapportering 2027) - Små- och medelstora företag noterade på en reglerad marknadsplats. Även små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag omfattas här. 

5 snabba om Exsitecs egna hållbarhetsrapportering

Intervju med hållbarhetschef Mats Stegemann

1. När tog vi tag i vårt initiativ att börja hållbarhetsredovisa på Exsitec?

Vårt återkommande strategiska hållbarhetsarbete startade 2020, med skapandet av hållbarhetsperioder etc, men det har såklart skett i etapper. I år, 2024, så omfattas vi av EU-taxonomin, med data från 2023, och vidare av CSRD-ramverket kommande år.

2. Varför gjordes initiativet?

Hållbarhetsfrågorna tar mer fokus i vår omvärld och vi har av flera anledningar tagit tag i detta arbete. Bland annat har vi engagerad och medveten personal som ställer krav på oss som arbetsgivare. Dessutom så märkte vi av en ökning i frågeställningar från våra kunder och partners som då också bidrog till att vi valde att göra detta till en självklar del av vår strategi framåt.

3. Hur gick vi tillväga för att komma igång?

Inledningsvis satte vi ihop en arbetsgrupp bestående av extra intresserade medarbetare tillsammans med ansvariga från ledningen. En grundläggande väsentlighetsanalys genomfördes och efter det har vi skapat mål och förfinat arbetet med tiden.

4. Vilka nyckelområden identifierade vi som viktiga för oss att följa upp på?

För oss som konsultbolag är den sociala aspekten av hållbarhet den största påverkan på vår egen verksamhet. Där kommer frågor såsom jämställdhet och nolltolerans mot kränkande särbehandling in. Inom klimatdelen är resandet och hantering av elektronik viktig för oss, medan vår förmåga att rapportera transparent och korrekt är ledande inom styrningsdelen.

5. Vad är planen framåt, och nästa steg för oss?

Nästa steg för oss är att anpassa vår rapportering till det nya CSRD-ramverket. I samband med det så kommer vi också att börja använda ett specifikt system för hållbarhetsredovisning, Position Green, som framförallt kommer att hjälpa oss med  uppföljning av data.

Mats Stegemann_rund

Mats Stegemann är hållbarhetschef på Exsitec med lång erfarenhet i ryggen. Mats har haft flera roller på företaget och har axlat rollen som  hållbarhetschef  sedan 2021.

CSRD är en lång resa, som företag kommer att behöva ge sig ut på och som kommer innebära ett kontinuerligt arbete och lärande framöver. Vi tror också att det finns stora möjligheter i det nya direktivet. Förutom möjlighet till fler konkurrensfördelar så finns det också chans att bedriva ett mer hållbart företagande, vilket vi är många som tjänar på i det långa loppet.

Här kan du läsa mer om CSRD och hållbarhetsredovisning från oss:

 

Läs fler artiklar för ekonomer:

Lönefakta 2024 - Nya belopp & procent

Lön 1 min

Lönefakta 2024 - Nya belopp & procent

För dig som arbetar med lön och ekonomi innebär nytt år nya belopp och procent. Skatteverket har publicerat sin...

Hur hanterar man EDI-krav från kunder och leverantörer?

Lager-logistik Fakturahantering ERP-system ERP 3 min

Hur hanterar man EDI-krav från kunder och leverantörer?

I detta blogginlägg går vi igenom begreppen EDI och PEPPOL, hur man påbörjar en utvärdering av potentiella lösningar...

Vad är E-faktura?

Fakturahantering 3 min

Vad är E-faktura?

I detta blogginlägg förklarar vi vad e-faktura är, fördelar med e-faktura, hur det fungerar och vad som krävs för att...

 

Skribent: Pernilla Chis

Har du funderingar kring artikeln, Digitalsmart Ekonom eller digitalisering? Kontakta mig direkt eller via formuläret!

Pernilla Chis Profilbild rund

Pernilla Chis