Lagerhantering

Hantera alla era lagerprocesser digitalt för en mer effektiv arbetsvardag med minimerad risk för manuella fel.

Lager och logistik innehåller flera processer 

Oavsett hur ert lager är uppsatt är det en omfattande uppgift att hantera stora mängder varor och många artikelnummer. I takt med att verksamheten växer blir det svårt att inte överbelasta inköps- och lagerpersonalen. 

För de olika processerna inom området lager och logistik finns det olika tekniska lösningar att hjälpa på vägen. 

Till guiden

 

Lagerhanterings-
system

Lagerhanteringssystem eller Warehouse management software ofta kallat WMS, stöttar själva arbetet i lagret. Processer och uppgifter så som att ta emot gods, flytta gods och leverera gods på ett effektivt sätt.

Bitlog är ett komplett WMS-system för lagerhantering. Systemet är papperslöst med gränssnitt i surfplattor, handscanner och voicepicking-möjlighet. Bitlog kompletterar er befintliga eller nya affärssystemlösning och ser till att ni får effektivitet i ert lager.

Video: 2 min om WMS med Bitlog

Spårning_2

 

 

Läs mer om Bitlog

 

quotesign

De största vinsterna med Bitlog är att det är ett enkelt program. Vi har mycket säsongsanställd personal som arbetar här en kortare tid och processen för att lära upp dem har vi effektiviserat med hjälp av Bitlog

Robert Walser Lindberg Lagerchef, Liseberg
Se case
Kontakta mig om Lagerhantering

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Per Klingberg
Per Klingberg

Affärsutvecklare, 073-521 39 15