Qlik Forts, vad är det?

Qlik satsar kraftfullt på sin Qlik Cloud plattform och området Qlik Data Integration. Målet är att hjälpa företag och organisation stänga gapet mellan data, insikter och handling.

Qlik Forts är en ny och spännande tjänst som är gratis för dig som använder Qlik Sense Enterprise SaaS.

1

Vad är Qlik Forts?

 

Vissa data kan eller får inte flyttas till molnet. Med Qlik Forts kan alla dina data bli en del av din Qlik Cloud lösning.

Qlik Forts tjänsten ingår i Qlik Sense Enterprise SaaS och säkerställer att data, oavsett om det lagras lokalt eller i ett publikt eller privat moln, på ett säkert sätt blir en del av din Qlik Sense molnlösning.

Qlik Forts kan köras lokalt eller i molnet på tjänster som AWS, Azure and Google Cloud Platform. Varje Qlik Fort har alla analystjänster som krävs och skyddas av en brandvägg som tillser att data inte lämnar fortet. För användaren blir upplevelsen sömlös oavsett om data finns i ett Qlik Fort eller i Qlik Cloud.

 

 

 

qlik-forts-logo

 

2

Hur fungerar Qlik Forts?

1. Skapa upp din miljö

Du startar upp en tenant (d.v.s. en Qlik Sense SaaS miljö) som vanligt i Qlik Cloud Services. Du kan välja mellan 3 ställen i världen: Irland (EU), Nordamerika och Australien.

Vad gör du om du inte kan eller får flytta data till dessa geografier? Starta upp ett Qlik Fort med en placering som passar dig t.ex. lokalt hemma i Sverige. Om du har verksamhet i många länder kan du starta upp ett Fort för varje marknad/land och för den situation som passar dig. I något fall hämtar du t.ex. data från en lokal miljö och i annat fall från t.ex.MS Azure, AWS eller GCP.

Du står för alla kostnader och rutiner kring lokala lagringen medan Qlik står för driften och underhållet av Qlik Forts (med alla de fördelar som kommer med en molntjänst).

qlik-forts-brandvagg


För att skapa upp din Qlik Forts finns för vanliga driftsmiljöer en publik template att utgå ifrån. Med den förkonfigurerade mallen får du hjälp att sätta upp din Forts-miljö så att du snabbt kommer igång. Rekommendation är 16-32 Gb RAM-minne, 8 kärnors CPU och 100 GB hårddisk. Hur mycket som krävs för just dig beror sedan givetvis på era behov och förutsättningar.

2. Registrera din miljö

När du skapat upp ditt Qlik Fort får du en intern IP-adress som registreras i din Saas-tenant. Du kopplar Fortet till ett utrymme så att när användaren går in i det utrymmet så vet Qlik att det är till det specifika Fortet användaren skall kopplas upp.

All administration sköts i Saas-miljön och den enda gången du är inne i Fortet är när du skall skapa eller administrera en miljö som t.ex. tilldela användare administrativa rättigheter.

3. Använd din miljö

Användaren märker ingen skillnad utan går in Qlik Sense Hubben som vanligt och öppnar en applikation vilket görs med en sökväg som går till rätt Fort-server.

Du kan komma åt dina lokala datakällor precis som i en vanlig on-premise miljö när du utvecklar och kör schemalagda laddningar av data för applikationer som ligger på ditt lokala Fort.

Qlik sköter underhållet av ditt Qlik Fort genom att automatiskt uppdatera tjänsterna vid behov.

Vi kan Qlik!

Varje år genomför vi en stor mängd projekt och vet vad som fungerar. När du anlitar oss får du en pålitlig konsultpartner som alltid ställer upp för sina kunder. Vi arbetar långsiktigt och har högsta partnerstatus med Qlik sedan år 2010.

Excitec - Qlik Elite Partner

 

3

Bra att veta om Qlik Forts

Finns stöd för idag

 • Connectorer - de som finns i Qlik Cloud Services har även stöd i Forts
 • Manuella och schemalagda applikationer
 • In-app Insight Advisor
 • Extensions (för visualisering)
 • Fungerar för plattformarna AWS, Azure, GCP och WMWare
 • Automatiska uppdateringar

 

Kommande stöd

 • Alerting
 • Reporting
 • Mobila klienter
 • QlikView app support
 • ODAG / Dynamic views
 • Bättre kontroll över under vilka förutsättningar man tillåter att automatiserade uppdateringar görs

Vanliga frågor

Vad kostar Qlik Forts?
Qlik Forts ingår för dig som är Qlik Cloud Enterprise Saas kund. Inga speciella licenser behövs och du kan skapa så många Forts som du vill.

Hur autentiseras användarna?
Autentiseringen av användarna görs på samma sätt och med samma möjligheter som du är van vid i Qlik Sense SaaS miljön.

Hur uppdateras Qlik Forts?
Qlik uppdaterar automatiskt Qlik Forts. Det kommer finnas två speglingar av miljön - en aktiv och en passiv. Om Qlik gör en större uppdatering så görs det genom att den passiva miljön uppdateras - om allt går bra så blir denna miljö aktiv och den andra miljön blir passiv. Om något går fel så görs en återställning på den passiva miljön medan den aktiva lever vidare.

Små uppdateringar görs löpande i den aktiva miljön, precis som i Qlik Sense Saas. Detta kan ske så ofta som på dagsbasis och är inget som du som användare märker av.

Är min lokala data säker i Qlik Forts?
När en användare öppnar en applikation i Qlik Sense Saas miljön så görs en ompekning i klienten till det lokala fortet som finns inne på det lokala nätverket. Ingen data, varken inloggningsuppgifter eller data i applikationen, lämnar i samband med detta din miljö. Applikationen kan bara nås om du sitter inne på det privata nätverket och om användaren blivit korrekt autentiserad.

Måste jag öppna min brandvägg?
Nej - du behöver inte öppna brandväggen! All data stannar lokalt, den enda kommunikation som sker mellan Qlik Sense Saas-miljön och Fortet är information UT från fortet. Denna innehåller metadata kring dina applikationer som t.ex. om och när de har laddats om, vad de heter osv - den typ av data som behövs för att applikationerna skall kunna visas upp i din Qlik Sense Hub.

Vart kan jag lära mig mer om Qlik Forts?
Se en demo, få en teknisk överblick eller läs faktablad

4

Få svar på dina frågor

Har du frågor kring Qlik Forts? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling

Vi ringer upp