Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vem vill matcha fakturor?

Vem vill matcha fakturor?

Att stämma av fakturor är kanske inte den mest givande uppgiften på jobbet. Det kan vara tidskrävande och behöva ett ihärdigt detaljfokus som eftermiddags-hjärnan inte alltid orkar med. Det är en uppgift som måste göras, men som ingen är särskilt intresserad av att åta sig. Som väl är finns det en möjlighet att bli av med denna sorts uppgift, tack vare elektronisk fakturahantering.

I ett automatiserat flöde kan inkommande fakturor matchas mot inköpsorder. Varje rad checkas då av automatiskt, istället för att behöva utföras manuellt av någon inom ekonomiavdelningen. Låt era medarbetare fokusera på mer värdeskapande uppgifter och endast hantera avvikelser. Hur "avancerad" fakturaprocess ni än har, finns alltid möjlighet till att minska handpåläggningen i er hantering.

En automatiserad process som denna kommer avsevärt avlasta ekonomiavdelningen och frigöra tid för andra uppgifter. Dessutom finns det anledning att göra en arbetsroll så givande som möjligt då det finns ett starkt samband mellan att arbetet känns meningsfullt, och att en anställd känner sig nöjd på jobbet.

Inte nog med att arbete blir mer motiverande så innebär det även att ekonomiavdelningen effektiviseras. Det reducerar hanteringstiden, frigör tid hos ekonomiavdelningen, minskar antal fel och ger ökad kontroll.

Flödet för elektronisk fakturahantering följer nedanstående process

  1. import och skanning
  2. granskning och kontering
  3. attest
  4. uppföljning och kontroll

I dagens digitaliserade tid är det nästan givet att fakturor bör hanteras genom en automatisk process. Är du osäker på hur man lyckas med elektronisk fakturahantering kan du läsa vidare om det här.  

Blunda inte för de områden inom verksamheten som kan förbättras och effektiviseras med hjälp av digitala lösningar.

Kontakta skribenten
Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering